Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9003 213c 500
Reposted byBadyl Badyl
8930 2787
9697 f800
5933 b65b
Reposted fromfearnopain fearnopain viasaferin saferin
6978 e417
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela viasaferin saferin
6496 a88d 500
2636 76ea
7575 9a08
9544 28d4 500
Reposted bywasnae wasnae
6847 968a
Reposted bypassifloora passifloora
Specjalista ds. sytuacji bardzo chujowych.
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viasaferin saferin
1555 56c9 500
3068 8044
4015 0a25 500
6834 b268 500
Reposted by0601mopsmopski
9209 bd07
1673 3a91
Reposted byprzekotka przekotka
4871 c1ff 500
Reposted bychemicalsisterlanzaaniuszkawhatsjohn-djudasgosiammnatioszkajannetMyBlackWingsPandaAttacklesatyrelatenightstoriesAnddoctorswontbeabletorecognizeyourfuckingfacecynatosiaabereweregingerredheadinfrezjashampainjeannesawakenedmigotanienohalfmeasureskaakashyhumaneelchupacabraherzIntegrumlittlewhiteliesnienormalniehellomacabrepsilocybemermaidhomcziKurkaWyluzujInaMalajnaefficniskowoc1oudymarudastragan-ze-snamikrezkaSeventeenRed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl